Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Học Sinh Giỏi Toán 6

Sách " Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6 " được các thầy Nguyễn Đức Tấn , Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ biên soạn dành cho học sinh vừa và khá giỏi, sách được biên soạn và tái bản...
79.000₫
Tags: / sach hoc sinh

Sách "Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6" được các thầy Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ biên soạn dành cho học sinh vừa và khá giỏi, sách được biên soạn và tái bản bổ sung mới nhất, theo cấu trúc của bộ giáo dục

Nội dung sách bao gồm: 2 chương lớn hình học và số học trong mỗi chương gồm các phần khác nhau và mỗi phần đều có chương ôn lại kiến thức cho các em, tạo sự tiện lợi cho các em dễ tìm kiếm và học tập

Chương Số Học gồm:

  • Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
  • Chương 2: Số nguyên
  • Chương 3: Phân số

Chương Hình Học gồm:

  • Chương 1: Đoạn thẳng
  • Chương 2: Góc
  • Phục lục: Tìm tòi, sáng tạo trong học toán lớp 6
  • Phục lục: Các bài toán hay và khó