Bất đẳng thức qua các đề thi chọn Học sinh giỏi

Sách Tinh Hoa

BẤT ĐẲNG THỨC QUA CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Tài liệu dành cho: Học sinh cấp THCS                                                 Ôn thi vào lớp 10 chuyên toán Học sinh cấp THPT ...
200.000₫
Tags: / / / / /

BẤT ĐẲNG THỨC QUA CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

Tài liệu dành cho:

Học sinh cấp THCS                                                 Ôn thi vào lớp 10 chuyên toán
Học sinh cấp THPT                                                  Ôn thi HSG Cấp THCS, THPT
Học sinh chuyên toán                                               Olympic 30/4, trại hè
Giáo viên chuyên toán                                              Đội tuyển dự thi VMO

Cuốn sách bao gồm các bài toán BĐT qua các kì thi học sinh giỏi Toán trong ba năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017 và 2017 - 2018 được phân chia theo cấp độ của kì thi. Cụ thể: 
- Chương 1: Bất đẳng thức qua các đề chọn học sinh giỏi cấp THCS
- Chương 2: Bất đẳng thức qua các đề chọn học sinh giỏi cấp THPT
- Chương 3: Bất đẳng thức qua đề chọn đội tuyển dự thi VMO
- Chương 4: Bất đẳng thức qua các đề thi Olympic
- Chương 5: Một số bất đẳng thức cổ điển và bổ đề


 

Để hoàn thành tài liệu, tác giả đã tham khảo các đề Toán được chia sẻ trên các diễn đàn Toán học. Đặc biệt, một số bài toán có lời giải, ý tưởng giải rất hay từ các diễn đàn toán, các tác giả, các tài liệu về BĐT đều được trình bày lại xem như là một cách giải và có trích dẫn nguồn. 
#bấtđẳngthức #sachtinhhoa #luyệnthithptquốcgia