Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM- GM Cauchy - Schwarz

Sách Tinh Hoa

Cuốn sách Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM-GM Cauchy-Schwarz chia sẻ cho bạn đọc những ý tưởng cũng như giải thích tường tận các phương pháp để giải bài tập bất đẳng thức mới lạ. Sử Dụng Đổi...
189.000₫
189.000₫

Cuốn sách Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM-GM Cauchy-Schwarz chia sẻ cho bạn đọc những ý tưởng cũng như giải thích tường tận các phương pháp để giải bài tập bất đẳng thức mới lạ. 

Sử Dụng Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM-GM Cauchy-Schwarz gồm những nội dung sau:

  • Sử dụng AM-GM để chứng minh bất đẳng thức

  • Sử dụng Cauchy-Schwarz để chứng minh bất đẳng thức

  • Ứng dụng kỹ thuật giải các bài toán hay và khó

  • Sáng tạo bài bất đẳng thức như thế nào?

  • Sử dụng máy vi tính trong chứng minh bất đẳng thức