Combo Infographic Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Môn Toán - Hóa - Sinh

NewShop

Combo Infographic Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Môn Toán - Hóa - Sinh Combo sách luyện thi THPT Quốc gia này gồm 3...
600.000₫
600.000₫
Tags:

Combo Infographic Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Môn Toán - Hóa - Sinh
 

Combo Infographic Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Môn Toán - Hóa - Sinh
 

Combo sách luyện thi THPT Quốc gia này gồm 3 cuốn:

enlightenedInfographic Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Môn Toán
Infographic Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Môn Toán bao gồm các chủ đề Đại số & Hình học trọng tâm xuyên suốt 3 lớp 10, 11 và 12, với mong muốn giúp học sinh nhớ lâu, hiểu sâu kiến thức trọng tâm, nắm chắc các phần cần thiết thi THPT Quốc gia, bứt phát điểm 9, 10. Trong đó kiến thức lớp 12 được nhấn mạnh.
Bố cục của cuốn sách gồm 2 phần chính là Đại số & giải tích và Hình học bao phủ toàn bộ nội dung sẽ thi THPT Quốc gia. 
♦ Phần I: Đại số và giải tích, trong đó có 9 chuyên đề lớn
♦ Phần II. Hình học bao gồm 6 chuyên đề lớn

enlightenedInfographic Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Môn Hóa
Sách Infographic Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Môn Hóa được chia làm 2 phần chính: Vô cơ và Hữu cơ bao phủ toàn bộ kiến thức lớp 10, 11 và 12.
♦ Phần I: Hữu cơ
♦ Phần II: Vô cơ
Song song với lý thuyết, sách sẽ đưa ra các bài tập được trích dẫn từ đề thi thật, thi thử THPT Quốc gia của trường chuyên, lớp chọn trên toàn quốc.

enlightenedInfographic Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Môn Sinh
Cuốn sách đã được biên soạn hệ thống đầy đủ kiến thức trọng tâm của cả 3 lớp 10, 11, 12 thông qua các trang đồ họa kiến thức trực quan với 5 phần:
Phần 1: Di Truyền Học
Phần 2: Tiến Hóa
Phần 3: Sinh Thái
Phần 4: Sinh Học Tế Bào
Phần 5: Sinh Học Cơ Thể