Combo Mega Luyện Đề 2019 - Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Bộ Môn Văn - Sử - Địa

NewShop

Combo Mega Luyện Đề 2019 - Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Bộ Môn Văn - Sử - Địa Combo Mega Luyện Đề 2019 ...
349.000₫
349.000₫
Tags:

Combo Mega Luyện Đề 2019 - Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Bộ Môn Văn - Sử - Địa
 

Combo Mega Luyện Đề 2019 - Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Bộ Môn Văn - Sử - Địa
 

Combo Mega Luyện Đề 2019 này có 3 cuốn:
enlightenedMega Luyện Đề Tốc Độ 2019 - 39 Đề Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Văn Học 
Cuốn sách gồm 4 phần:
• Phần 1: Kiến thức - Nền móng
• Phần 2: Kĩ năng - Bản thiết kế
• Phần 3: Luyện đề - Nâng tầm cao mỗi ngày
• Phần 4: Đề tự luyện

enlightenedMega Luyện Đề Tốc Độ 2019 - 15 Đề Và Chuyên Đề Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Lịch Sử 
Cuốn sách này có 3 phần: 
• Phần 1: Các chuyên đề lịch sử
• Phần 2: Luyện giải đề chi tiết
• Phần 3: Đề tự luyện

enlightenedMega Luyện Đề Tốc Độ 2019 - ​15 Đề Và Chuyên Đề Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Địa Lí
Cuốn sách này gồm 3 phần:
• Phần 1: Chuyên đề kiến thức trọng tâm
• Phần 2: Luyện giải đề chi tiết
• Phần 3: Đề tự luyện