Công Phá Lý Thuyết Sinh Học Quyển 2

Năm nay với đề thi minh họa Bộ vừa công bố vào tháng 10 vừa qua, cấu trúc đề thi năm nay đã có nhiều thay đổi, môn Sinh nằm trong tổ hợp môn thi khoa học tự nhiên với 40 câu hỏi trong thời gian 50 phút....
120.000₫
120.000₫
Tags: / sach hoc sinh

Năm nay với đề thi minh họa Bộ vừa công bố vào tháng 10 vừa qua, cấu trúc đề thi năm nay đã có nhiều thay đổi, môn Sinh nằm trong tổ hợp môn thi khoa học tự nhiên với 40 câu hỏi trong thời gian 50 phút. Đề thi năm nay chủ yếu tập trung ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Đặc biệt với phần lý thuyết rất khó và phức tạp, có nhiều quy trình biến đổi, quá trình vận động của con người và sinh thái dễ gây cho các em hay nhầm lẫn và khó ghi nhớ. Phần lý thuyết lại chiếm hơn 60% trong đề thi nên các em cần phải luyện thi môn Sinh ngay từ bây giờ. Để đáp ứng nhu cầu học tập và xác định phương hướng tiếp cận đề thi năm 2017, giúp các em chinh phục lý thuyết môn Sinh thì nhà sách Newshop mang đến cuốn sách Công Phá Lý Thuyết Sinh Học Quyển 2.

Cấu trúc cuốn sách được trình bày chi tiết theo 3 chương

  1. Chương 1: Cá  thể và quần thể sinh vật
  2. Chương 2: Quần xã sinh vật
  3. Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Mỗi chương đều có những chuyên đề riêng chuyên biệt, mỗi chuyên đề có 2 phần:

  • Phần 1: Tóm tắt lý thuyết - trọng tâm những nội dung kiến thức cho các em để các em ôn lại bài và ghi nhớ những ý chính từ đó triển khai áp dụng làm bài.
  • Phần 2: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cho các em luyện tập. Cuối mỗi chuyên đề có lời giải và đáp án chi tiết