Cuộc Đời Hoằng Pháp Của Đức Phật

Mục lục: Người đệ tử đầu tiên Người đệ tử đầu tiên Phật độ ông da xá Độ ba anh em Ca-Diếp và một nghìn đệ tử Vua Tần Bà Sa La Tôn giả xá lợi phất và tôn giả mục kiền...
92.000₫
92.000₫
Tags: / phat giao

Mục lục:

  • Người đệ tử đầu tiên
  • Người đệ tử đầu tiên
  • Phật độ ông da xá
  • Độ ba anh em Ca-Diếp và một nghìn đệ tử
  • Vua Tần Bà Sa La
  • Tôn giả xá lợi phất và tôn giả mục kiền liên
  • Phạm chí trường trảo
  • Ngài đại Ca-Diếp
  • Cấp cô độc tu đạt trưởng giả