Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM- GM Cauchy - Schwarz

Sách Tinh Hoa

Cuốn sách Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM-GM Cauchy-Schwarz chia sẻ cho bạn đọc những ý tưởng cũng như giải thích tường tận các phương pháp để giải bài tập bất đẳng thức mới lạ.  Sử Dụng Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM-GM Cauchy-Schwarz gồm những nội dung sau: -...
189.000₫ 151.200₫
151.200₫
Tags: / / / / /

Cuốn sách Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM-GM Cauchy-Schwarz chia sẻ cho bạn đọc những ý tưởng cũng như giải thích tường tận các phương pháp để giải bài tập bất đẳng thức mới lạ. 

Sử Dụng Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM-GM Cauchy-Schwarz gồm những nội dung sau:

- Sử dụng AM-GM để chứng minh bất đẳng thức

- Sử dụng Cauchy-Schwarz để chứng minh bất đẳng thức

- Ứng dụng kỹ thuật giải các bài toán hay và khó

- Sáng tạo bài bất đẳng thức như thế nào?

- Sử dụng máy vi tính trong chứng minh bất đẳng thức