Đăng ngày: bởi Bizweb API

Huyện Bình Sơn có truyền thống hiếu học, trong nhiều năm qua được sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương; sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan hữu quan đối với phong trào giáo dục huyện nhà.
          Tình hình kinh tế xã hội của huyện có nhiều thay đổi, đặc biệt các xã nằm trong khu vực kinh tế Dung Quất. Nhiều phụ huynh có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức được tầm quan trọng của việc học, ngày càng quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho con em ra lớp.
          Toàn huyện có 34 trường tiểu học. Huyện đạt Phổ cập giáo dục tiểu học – Chống mù chữ từ năm 1994 và luôn giữ chuẩn trong nhiều năm qua. Năm 2004 huyện đạt Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Năm 2009 được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn phát triển mạnh đã góp phần tiếp sức cho copn em đến trường.
          Đội ngũ cán bộ quản lý trường học của riêng bậc tiểu học tại thời điểm hiện tại là 70, hầu hết đã qua lớp đào tạo cán bộ quản lý trường học và số đông đã được đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị, đa số có năng lực lãnh đạo, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình vì sự nghiệp giáo dục của huyện nhà.
Về đội ngũ giáo viên hiện nay có 699, 100% đạt trình độ chuẩn, có khoảng 32% trình độ trên chuẩn, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia 01 đ/c, cấp tỉnh 62 đ/c, cấp huyện 383 đ/c,  hầu hết nhiệt tình luôn phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tự học, tự rèn, phấn đấu nâng cao trình độ chuẩn và trên chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Trong những năm qua cá phong trào thi đua dạy tốt, học tốt luôn được duy trì và phát triển, đã đào tạo được nhiều học sinh giỏi, đạt nhiều giải trong các đợt hội thi vẽ tranh, kể chuyện … cấp tỉnh. Đặc biệt đã tham gia tổ chức giao lưu Olimpic Tiếng Anh.
Với đội ngũ cán bộ quản lý tốt, lực lượng giáo viên giỏi chúng tôi tin tưởng rằng bậc tiểu học của ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Sơn sẽ ngày một vững bước đi lên cùng các đơn vị bạn trên đà phát triển chung của xã hội.