Pehal The Start - Hơn 10.000 Câu Thành Ngữ Trong Mọi Chủ Đề - Idiom Book

AMABOOKS

Pehal The Start - Hơn 10.000 Câu Thành Ngữ Trong Mọi Chủ Đề - Idiom Book Pehal The Start - Hơn 10.000 Câu Thành Ngữ Trong Mọi Chủ Đề - Idiom Book là cuốn sách tổng hợp hơn 10.000 câu...
400.000₫
Tags:

Pehal The Start - Hơn 10.000 Câu Thành Ngữ Trong Mọi Chủ Đề - Idiom Book

Pehal The Start - Hơn 10.000 Câu Thành Ngữ Trong Mọi Chủ Đề - Idiom Book là cuốn sách tổng hợp hơn 10.000 câu thành ngữ, cụm từ, cụm động từ, châm ngôn, tiếng lóng,...Được phân loại theo chủ đề.

Đây là cuốn sách đầu tiên trên thế giới có hình thức phân loại theo chủ đề (SUBJECT) được sắp xếp theo trình tự một các Logic và khoa học, được viết bỏi tác giả Vikrant Rohin, người đã 8 lần vượt qua cuộc thi cam go nhất của thế giới UPSC - Union Public Service Commission.  

Sách này thích hợp cho những ai muốn nâng cao trình độ hiểu ngôn ngữ  tiếng Anh và mong muốn sử dụng tiếng Anh thông thạo như người bản xứ. Thích hợp cho những ai làm ngành nghề dịch thuật từ Anh sang Việt và ngược lại hoặc cho những ai làm trong ngành đàm phán thương lượng, thông dịch.

Đây là cuốn sách đầy đủ chủ đề nhất hiện nay trên thế giới. Cuốn sách được trình bày đầy đủ chi tiết, rõ ràng, rành mạch, dể hiểu, dể học, hình ảnh ấn tượng.

Cuốn sách này là nguyên liệu nền tảng để có thể học hiểu được tất cả các môn học bằng tiếng Anh.