Vượt Vũ Môn 19 Ngày Chinh Phục Các Dạng Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học

Để giúp các em học sinh chinh phục môn Hóa trong kì thi THPT Quốc gia sắp tới, thầy Nguyễn Minh Tuấn đã biên soạn cuốn sách Vượt Vũ Môn 19 Ngày Chinh Phục Các Dạng Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học . Lý thuyết...
190.000₫
190.000₫
Tags: / sach hoc sinh

Để giúp các em học sinh chinh phục môn Hóa trong kì thi THPT Quốc gia sắp tới, thầy Nguyễn Minh Tuấn đã biên soạn cuốn sách Vượt Vũ Môn 19 Ngày Chinh Phục Các Dạng Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học. Lý thuyết Hóa học đối với các em học sinh là phần kiến thức khá khó, nếu như bài tập Hóa các em có thể dễ dàng dựa vào công thức để làm thì lý thuyết Hóa đòi hỏi các em phải biết suy luận và vận dụng thật chính xác. Bên cạch đó, cuốn sách ra đời cũng giúp các em làm quen với dạng đề thi.

Cuốn sách gồm các nội dung:

PHẦN I: HÓA HỮU CƠ

 • Chuyên đề 1: Đặc điểm cấu tạo, công thức tổng quát, danh pháp.
 • Chuyên đề 2: Tính chất vật lý. So sánh nhiệt độ sối.
 • Chuyên đề 3: Tính axit - bazo. So sánh tính axit - bazo.
 • Chuyên đề 4: Tính chất hóa học của este và chất béo.
 • Chuyên đề 5: Tính chất hóa học của cacbonhidrat
 • Chuyên đề 6: Tính chất hóa học của amin, muối amoni, amino axit và peptit.
 • Chuyên đề 7: Tổng hợp kiến thức về este, chất béo, cacbonhidrat, amin, amino axit và peptit. 
 • Chuyên đề 8: Polime và vật liệu polime.
 • Chuyên đề 9: Đồng phân.
 • Chuyên đề 10: Tìm chất.
 • Chuyên đề 11: Phân dạng câu hỏi tổng hợp.

PHẦN II: HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ

 • Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử - vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn.
 • Chuyên đề 2: Tính chất vật lý của kim loại.
 • Chuyên đề 3: Tính chất hóa học của kim loại.
 • Chuyên đề 4: Dãy điện hóa của kim loại.
 • Chuyên đề 5: Ăn mòn kim loại.
 • Chuyên đề 6: Điều chế và ứng dụng của kim loại.
 • Chuyên đề 7: Tính chất của hợp chất kim loại.
 • Chuyên đề 8: Nước cứng
 • Chuyên đề 9: Tổng hợp kiến thức về kim loại và hợp chất.
 • Chuyên đề 10: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.
 • Chuyên đề 11: Xác định và nhận biết chất.
 • Chuyên đề 12: Phân dạng câu hỏi tổng hợp.
 • Chuyên đề 13: Phân dạng câu hỏi về thí nghiệm hóa học.