Website do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn hóa Tinh Hoa thành lập để kinh doanh (1) sách do công ty xuất bản “Tinh Hoa Books” và (2) sản phẩm do công ty làm thương mại “Tinh Hoa Care”. Một khi đã tham gia nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây.

Điều 1: 

- Khi đăng ký tài khoản, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại.

- Chúng tôi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Đây là những thông tin bắt buộc, khách hàng vui lòng điền đầy đủ để chúng tôi căn cứ theo đó mà phục vụ một cách tốt nhất.

- Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết.

Điều 2: Khách hàng phải có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Điều 3: Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Điều 4: Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của Website.
Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống, khách hàng vui lòng thông báo cho đội ngũ quản trị của chúng tôi qua Email:
tinhhoabooks@gmail.com để được hỗ trợ.

Điều 5: 

- Khi có nhận xét, đánh giá của các khách hàng khác, khách hàng không được làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với họ.

- Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc… khách hàng khác dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi: mạo nhận, cố ý là thành viên trong ban quản trị của Website.

Điều 6: 

- Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền.

- Tuyệt đối không bàn luận về chính trị.

- Chúng tôi có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website.