Sách: Combo Rèn Luyện Kỹ Năng Toàn Diện Cho Học Sinh (Kỹ Năng Sống + Kỹ Năng Giao Tiếp + Kỹ Năng Vận Động)

MLB

Combo Rèn Luyện Kỹ Năng Dành Cho Học Sinh:  Kỹ Năng Sống + Kỹ Năng Giao Tiếp + Kỹ Năng Vận Động Rèn Luyện Kỹ Năng Dành Cho Học Sinh: Kỹ Năng Sống Chủ đề “Kỹ năng sống” bắt đầu từ việc học cách đánh răng, rửa mặt, giúp người nhà làm việc,...
185.000₫ 166.500₫
166.500₫
Tags: /

Combo Rèn Luyện Kỹ Năng Dành Cho Học Sinh: 

Kỹ Năng Sống + Kỹ Năng Giao Tiếp + Kỹ Năng Vận Động

  • Rèn Luyện Kỹ Năng Dành Cho Học Sinh: Kỹ Năng Sống

Chủ đề “Kỹ năng sống” bắt đầu từ việc học cách đánh răng, rửa mặt, giúp người nhà làm việc, tới việc tìm hiểu về sự vận dụng hợp lý đồng tiền, hy vọng có thể giúp trẻ hiểu và tự mình làm những việc có thể làm được, huấn luyện cho chúng năng lực sống, chứ không phải việc gì cũng phải ỷ lại vào người lớn, bồi dưỡng ý thức cá nhân.

  • Rèn Luyện Kỹ Năng Dành Cho Học Sinh Kỹ Năng Giao Tiếp

 Chủ đề “Kỹ năng giao tiếp”, dạy trẻ tầm quan trọng của “lễ”, “mời, cảm ơn, xin lỗi” là phép lịch sự cơ bản, chỉ khi tôn trọng người khác thì mới biết được sự quý giá của mối quan hệ giữa người với người, đồng thời chung sống hòa thuận với mọi người, đặt cơ sở cho các mối quan hệ giao tiếp sau này.

  • Rèn Luyện Kỹ Năng Dành Cho Học Sinh Kỹ Năng Vận Động

  Chủ đề “Kỹ năng vận động”, nhằm vào những trẻ ỷ lại quá nhiều vào việc giao tiếp qua mạng, hy vọng trẻ có thể thường xuyên cùng trò chuyện, trao đổi với người nhà, đồng thời trong quá trình học tập vận động, ngoại trừ rèn luyện sức khỏe, giao tiếp với người khác mới là phương pháp học tập linh hoạt nhất.